Choose to evolve

4 januari 2023

Evolutie 

Evolutie [evoˈly(t)si]: geleidelijke ontwikkeling. 

Evolutie is beweging. Evolutie is de toekomst. Evolutie is een keuze.

Choose to evolve.  

Evolutie als basisprincipe

De term ‘evolutie’ heeft in de Nederlandse taal zowel een Latijnse als een Franse herkomst, die door de jaren heen samen zijn geëvolueerd tot de term met de betekenis zoals wij die nu kennen. Het Franse ‘évolution’ werd in 1647 vastgelegd als ‘zwenking van krijgsvolk’ en dit zwenken heeft overeenkomsten met het Latijnse ēvolvere, gevormd uit ex- en volvere, wat zoveel als ‘doen draaien’ betekent. Denk bijvoorbeeld ook aan volte, of revolver.

focus_1920x1080px-1673278650.gif

Voetsporen 

Draaien, roteren, pivoteren – het is waar het bij FritsJurgens om gaat. We maken elke dag de keuze om te evolueren: om te bewegen, om te bouwen aan een toekomst zoals wij die voor ogen hebben. In de ontwikkeling van de mens is het ontdekken van nieuwe technologieën altijd cruciaal geweest. In welke voetsporen volgt de ontdekkende, creërende en evoluerende mens eigenlijk? 

Geleidelijke verandering 

Dit Franse leenwoord ‘evolutie’, ontleend aan het Franse évoluer 'veranderen, zich ontwikkelen' – wat weer een afleiding is van évolution – was oorspronkelijk ook in het Nederlands een krijgtechnische term. 1872: 'zwenking, bewegingen van krijgsvolk' [Van Dale]. Zo kende men de plaatsveranderende, de frontveranderende en de formatieveranderende evolutie.  

Sinds het midden van de 19e eeuw werd het woord vooral gebruikt als 'geleidelijke verandering', in contrast met revolutie: 'plotselinge heftige verandering' en kreeg het veel bekendheid doordat de term werd toegepast in de evolutietheorie van Charles Darwin. 

darwin_controversy2_0_0.jpeg.webp

Invloed op evolutie

Alles om ons heen is onderhevig aan de allesomvattende, doch vaak tergend langzame grillen van de evolutietheorie die Darwin bekend maakte. Van de cellen in ons lichaam tot de vallende herfstbladeren in onze achtertuin.

De homo sapiens, de denkende mens, gekenmerkt door een rechtopstaande houding en grote breinen veranderde de laatste duizenden jaren in rap tempo de definitie van ‘evolutie’ en de ontwikkeling van de wereld en het leven om ons heen.

Een makkelijker leven  

Het duurde miljoenen jaren voordat onze voorouders ingewikkeldere gereedschappen konden fabriceren. Tegenwoordig volgt de ene techniek de andere in rap tempo op en staan we niet meer stil bij de tijd die het duurde voordat onze voorouders na het settelen op een vaste woonplaats technieken uitvonden die hun leven makkelijker maakten.

clock_1920x1090px.gif

Waar onze voorouders dagen, soms weken of maandenlang werkten, jaagden of zochten naar voedsel worden wij bij thuiskomst begroet door Alexa terwijl onze imaginaire vriendin onze televisie voor ons aanzet en naar ons favoriete kookprogramma zapt.

Prometheus’ geschenk 

De mens is altijd bezig met het verbeteren van diens situatie. Dit neemt allerlei vormen aan, maar het is het duidelijkst zichtbaar in de wereld van de technologie. Laten we een korte tijdreis maken.

We beginnen bij Prometheus’ geschenk, het vuur. Controle over vuur vormt een uitermate belangrijk kantelpunt voor de ontwikkeling van de mens. Dankzij deze vaardigheid beschikte men over de eerste vorm van energie. Onze voorouders settelden mede dankzij het vuur op een vaste, vruchtbare woonplaats. Ze creëerden een vaste bron van voedsel en de populatie nam toe.

jan_cossiers_-_prometheus_carrying_fire.jpeg
© Wikipedia

Focus 

Het kampvuur werd vervangen door een haard. Waar het kampvuur in de eeuwen ervoor al het centrale punt voor samenlevingen was geworden nam de haard, focus in het Latijn, deze functie over en voegde daar vele nieuwe aan toe. Lood, koper, brons en uiteindelijk ook de bewerking van ijzer leidden een nieuw tijdperk in.

Schril contrast 

Landmeetkunde, astronomie, wiskunde, tijdberekening, de boekdrukkunst, de telescoop, de microscoop en buskruit – slechts enkele eeuwen later stond de door homo sapiens ontwikkelde technologie in schril contrast met hetgeen waarover diens voorouders beschikten. De stoommachine markeerde aan het eind van de 18e eeuw het begin van de industriële revolutie – de stoommachine van Heron van Alexandrië (10-70 n.C.) kwam net iets te vroeg.

aeolipile_illustration.png
© Wikipedia

De technologie

In 1722 gebruikt Johann Beckmann voor het eerst het woord ‘technologie’. 

tech·no·lo·gie (de; v) de leer van de bewerkingen die de grondstoffen ten behoeve van een bep. tak van industrie ondergaan; leer van de bewerkingen en mechanische hulpmiddelen

Een vliegerexperiment in Franklins onderzoek naar elektriciteit en het toeval van Flemings penicilline volgden. 

Oorlog tot high-tech

In de jaren daarna domineerde oorlog de wereld en zo ook die van de technologie. De radar, computer, raket, straalmotor en sonar zijn allemaal uitvindingen voortgestuwd door de noodzaak van de wereldoorlogen. 

Hierna ontwikkelde technologie zich tot high-tech: technologie werd slimmer, in sommige gevallen slimmer dan wij. De uitvinding van het internet in 1991 heeft een radicale impact op de belevingswereld van de homo sapiens anno 2022

Een keuze 

Alle bovenstaande ontwikkelingen hadden en hebben een enorme impact op de verhoudingen tussen mensen, niet alleen tussen individuen maar tussen volledige samenlevingen. Waar evolutie ons eerst overkwam zetten wij haar nu naar onze hand. We hebben de mogelijkheid om te kiezen hoe we evolueren.

fj4_hero_02.png

Onveranderd 

We gaan weer even terug in de tijd. Terug naar het moment waarop onze voorouders besloten langere tijd op dezelfde plek te wonen, soms zelfs te settelen voor het leven. Naar de plek waar ze aan de wieg van de technologie stonden. Er ontstond in die tijd namelijk een cruciaal element dat door al die eeuwen heen zo goed als onveranderd is gebleven. 

De deur.

De taatsdeur, om precies te zijn

De eerste taatsdeur

De technologie van de taatsdeur is simpel en gaat vele eeuwen terug in de tijd. Een voorbeeld van zeer oude taatsdeuren is te vinden in de oude stad Persepolis, in het moderne Iran. Er werden verschillende aanwijzingen voor taatsdeuren gevonden in de Gate of All Nations, een grote zaal die tussen 486 en 465 voor Christus werd gebouwd in opdracht van de Achaemenidische koning Xerxes I.

door-post_socket_(4690606141).jpg
Onderspeun van een oud draaiend portaal. Persepolis, modern Iran
© Wikipedia

Taats-portaal 

Een van de constructies die werden gevonden in de oude stad Persepolis, het moderne Iran, werd gebruikt voor het onderste draaipunt van een oud taats-portaal. Deze oude taatsdeuren werden opgehangen aan taatsscharnieren die pivoteerden in gaten in de dorpel en de latei. Een goed voorbeeld zijn de stenen deuren in Hampi, India.

Stone pivot doors in Hampi, India
Stenen deuren in Hampi, India
© Fotograaf Shriram Swaminathan

Scharnierend paneel 

Een taatsdeur is in feite een scharnierend paneel dat elk type ontwerp en afmeting kan aannemen. Het bestaat uit de deur, een taatssysteem, een bovenspeun, een vloerplaat en een plafondplaat.

Moderne taatsscharnieren 

In tegenstelling tot de oude taatsdeuren draaien hedendaagse taatsdeuren niet op een verlenging van de verticale as maar op een taatsscharniersysteem en een bovenspeun. Het taatsscharnier is in de onderkant van de deur verwerkt en de bovenspeun in de bovenkant van de deur. Beide zijn onzichtbaar in de afgewerkte deur.

Deze taatsscharnieren worden op elke gewenste positie in de deur geplaatst. Dit bepaalt de locatie van de verticale as – de spindel – waarop de deur draait.

Het eerste FritsJurgens-scharnier 

De eerste FritsJurgens-scharnieren lijken in de verte nog op de huidige producten, maar zijn zeker onderhevig geweest aan de evolutie die de tand des tijds meedraagt. Het principe – onzichtbaar verwerkt in de deur – mag dan hetzelfde zijn gebleven, aan de uitvoering is altijd gewerkt. Waar ruimte is voor evolutie, is die evolutie noodzakelijk om het best mogelijke product te blijven garanderen.

fj4_hero_26.png

FritsJurgens’ basisprincipes 

FritsJurgens ontstond dankzij een aantal basisprincipes die door de jaren heen onveranderd zijn gebleven. Oog voor detail. Vakmanschap. Kwaliteit boven alles. Dat maakt onze scharnieren FritsJurgens. De keuze voor evolutie, de keuze om altijd door te blijven ontwikkelen. De passie om voorop te lopen en te blijven lopen.

1drawing_1920x1090px.gif

Passie voor evolutie 

Die passie voor evolutie nemen we mee – die passie hoort in onze toekomstvisie. Een visie waarin architecten, ontwerpers en makers hun eigen evolutie kunnen creëren dankzij het in beweging brengen van iets statisch als een wand of deur. Waarin zij ons onze omgeving vanuit een nieuw perspectief kunnen tonen. Opdat we samen de wereld vormgeven zoals we die voor ogen hebben, samen evolueren. Zoals in het Latijn volvere rond haar as draait, zo draait ook onze evolutie op volle toeren. 

Volg ons en leer ons kennen op sociale media

Bedankt voor het aanmelden